četrtek, 28. junij 2018

Delovne ure za leto 2018 - MojeUre.si

Delovne ur za leto 2018

Mesec
Delovniki - dni (ur)
Prazniki - dni (ur)
Skupaj dni
Skupaj ur
januar
21 (168)
2 (16)
23
184
februar
19 (152)
1 (8)
20
160
marec
22 (176)
0
22
176
april
19 (152)
2 (16)
21
168
maj
21 (168)
2 (16)
23
184
junij
20 (160)
1 (8)
21
168
julij
22 (176)
0
22
176
avgust
22 (176)
1 (8)
23
184
september
20 (160)
0
20
160
oktober
22 (176)
1 (8)
23
184
november
21 (168)
1 (8)
22
176
december
19 (152)
2 (16)
21
168
Skupaj
248 (1984)
13 (104)
261
2088


Za enostaven obračun delovnih ur, lahko uporabite tudi https://mojeure.si/ Sistem vam omogoča enostavno beleženje prihodov, odhodov zaposlenih, izostanke, dopuste, bolniške, idr.