sreda, 27. marec 2013

Lektoriranje diplomskih nalog

Delo lektorja je zelo zahtevno, odgovorno in nenazadnje tudi pomembno, saj je ustrezno lektorirano besedilo eden od pogojev za uspešen zaključek študija. Če se po dnevu dan pozna, se prepozna pisca po jezikovno urejenem besedilu, zato naj bo le-to ustrezno, pravilno in primerno urejeno - tako na vseh jezikovnih ravneh, kot tudi iz slogovnega in slovničnega zornega kota. Ker je jezik živ, se tudi spreminja. Lektoriranje diplomske naloge je še posebej zahtevno, saj se mora lektor poglobiti tudi v samo vsebino diplomske naloge. To pa pomeni, da je treba slediti tudi jezikovnim slovničnim in pravopisnim zakonitostim. Lektor svojega dela tako ne more dobro opraviti, če nima pred seboj ustreznih jezikovnih priročnikov (slovnica, pravopis, slovarji).

Ni komentarjev:

Objavite komentar